"Vækstforums støtte skal bidrage til at øge vækst og innovation inden for og på tværs af erhvervsområderne, så der opnås forstærket synergi af de udviklingsaktiviteter, som igangsættes, og skabes grundlag for videndeling og kompetenceløft, der bidrager til vækst ikke mindst
globalt."


Vækstforums handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018, s. 5

På denne platform findes beskrivelser, information og dokumentation for projektet Iværksætteri & jobskabelse. Projektet er blevet til i samarbejdet mellem 6 partnerskoler: Hasseris gymnasium, Aalborghus gymnasium, Erhvervsskolerne Aars, Hjørring gymnasium & HF, Aalborg handelsskole & EUC Nordvest. Eksistensgrundlaget for projektet hviler på Vækstforums handlingsplaner inden for iværksætteri. Dermed arbejder projektet med anerkendelsen af, at entreprenørielle kompetencer er toneangivende i udviklingen af konkurrencedygtige medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.   

"Iværksættere har en positiv påvirkning på flere aspekter i samfundet. Udover at startups udfordrer eksisterende virksomheder og dermed bidrager til øget effektivitet, har startups en positiv indflydelse på jobskabelsen."


 

 

 

Fonden for entreprenørskab: "Hvad er iværksætteres værdi for samfundet?"

"Potentialet i dansk erhvervsliv er enormt. Masser af virksomheder kunne vokse sig meget større, hvis de blot får et puf i den rigtige retning. Her er den nytænkning og idéudvikling, som iværksættere byder ind med, helt afgørende."

 


André Rogaczewski i Iværksætteren,
december 17