1. Forløbsudvikling for at få flere til at påbegynde en erhvervsuddannelse

  2. Målrettet vejledning af unge og praktikplads rekruttering            

  3. Ny fortælling – Ny profil til Erhvervsskolerne

EU-SOCIALFONDS MATERIALER

Her kan du downloade alle EU-Socialfondsmaterialerne fra erhvervsstyrelsen, herunder vejledninger, start- og ophørsskema, timeregisteringer... mv.

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING

PARTNERNES INFORMATIONSFORPLIGTELSE I FORHOLD TIL EU MEDFINANSIERING

EU-SOCIALFONDSPLAKAT - ALLE PARTNERE ER FORPLIGTEDE TIL AT HÆNGE EN PLAKAT OP OFFENTLIGT PÅ SKOLEN (MINDST A3)

PROJEKTETS VILKÅR

REGLER FOR EU-MEDFINANSERING 2014-2020

TJEKLISTE TIL KORREKT AFRAPPORTERING

INFO OM PERSONDATALOVEN

Please reload