PROJEKTETS EFFEKTKÆDE

Strukturfondsprogrammerne er bygget op om effektkæder. Det betyder i praksis, at skal projektet medfinansieres med fondsmidler, så er der bestemte foruddefinerede output og effekter/resultater, som projektet skal skabe. 

 

En effektkæde skal sandsynliggøre årsags-virkningssammenhængene i projektet. Nedenfor findes oplysninger om, hvordan aktiviteterne og effekterne evalueres og måles gennem projektperioden.

PROJEKTETS EFFEKTKÆDE

 

Download projektets effektkæde og evalueringsmetoder i et samlet dokument 

Evaluering af aktiviteterne

Evalueringens formål er at vurdere, om projektet har indfriet sit formål om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre en erhvervsuddannelse, både ved at øge optaget og ved at begrænse frafald og omvalg på uddannelserne. Desuden at løfte det faglige niveau på erhvervsskolerne, herunder også at sikre flere praktikpladser og udvikling af skolemiljø.

Der er i projektet afsat midler af til en kvalitetsmedarbejder, der har til ansvar at sikre det koordinerende arbejde med at fremskaffe viden, informationer og evalueringer fra de samarbejdende partnerskoler.

Projektet bliver endvidere evalueret af en ekstern evaluator, som ERST og regionen har udvalgt og betaler.

Slutevalueringen fokuserer på projektets sidste halvdel, dvs. fra februar 2019 til august 2020.

Aktiviteter

1. SKABELSEN AF DEN ENTREPRENØRIELLE SKOLE

 • Udvikling af vidensplatforme på Wix.com

  • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i antal platforme.

 • 10 entreprenante forløbs-/ undervisningsbeskrivelser udvikles

  • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i antal forløbs-/ undervisningsbeskrivelser.

 • 20 uddybende/tidssvarende caseforløb udvikles til undervisningen, hvor mindst 5 virksomheder inddrages

  • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne og virksomhederne. Aktiviteten måles i antal caseforløb

2. UNDERVISNING I ENTREPRENØRSKAB

 • 168 undervisere bliver rådgivet/ modtager sparring om entreprenant undervisning

  • Underviserne deltager i forløbet i gennemsnitligt 12 mdr., hvor de over perioden modtager rådgivning/sparring registreres ved navn/studieretning/skole af agenterne. Informationen overleves til kvalitetsmedarbejderen som ”tæller op”. Målingen på ERST er i %, da læringen er fortløbende over en periode på gennemsnitlig 12 mdr.

 • 168 undervisere benytter ”OctoSkills” app’en og måler den indflydelse undervisningsformen har på 2.000 elever, der deltager i undervisning med større entreprenant fokus

  • Antal lærere der er registreret i OctoSkills/Antal lærere der har brugt OctoSkills registreres af agenterne og overleves til kvalitetsmedarbejderen, der ”tæller op”. Målingen på ERST er i %, da app’en benyttes fortløbende over en periode på gennemsnitlig 12 mdr.

 • 21 hackathons eller iværksætter crash-course afholdes for 2. 000 elever, hvor mindst 5 virksomheder inddrages

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb og antal elevdeltagelse med timeregistrering

 

Programfastsatte output

1B.1 Antal deltagere

 • 1.680 elever deltager i undervisning med større entreprenant fokus

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i forløb og antal elevdeltagelse med timeregistrering til start- og slutskemaerne

Programfastsatte effekter

1B.2 Antal deltagere der forbedrer deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen

 • 1.176 (70%) flere elever mener de har opbygget og fået tro på egne entreprenørielle færdigheder

  • Aktiviteten måles af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne og ved brug af ”OctoSkills” app’en

 

1B.3 Antal deltagere der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen

 • Kan ikke måles pga. kravet om ”umiddelbart”.

 

1B.4 Antal deltagere der har startet en ny virksomhed umiddelbart efter deltagelse

 • Kan ikke måles pga. kravet om ”umiddelbart”.  Vi forventer at flere deltagere vil starte virksomhed 1-5 år efter projektets afslutning.

 
Projektspecifikke outputindikatorer

70% flere elever oplever undervisningen som entreprenant/ virkelighedsnær (jf. sammenhængen med hovedaktivitet 1)

 • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Hertil måles undervisningsformens kvalitet og ”OctoSkills” app’en funktionalitet. Målingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser.

7% flere elever har lyst til/mod på at starte virksomhed inden for de næste 3 år) (jf. sammenhængen med hovedaktivitet 1)

 • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Målingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser.

 

 

Projektspecifikke outputindikatorer - Inkluderes ikke i Erhvervsstyrelsens ansøgningsskema, men måles i projektregi af kvalitetsmedarbejder

Min. 7 skoler får adgang til Wix.com platformene, hvor de kan hente viden og inspiration og skabe netværk på tværs af grupper, uddannelsesretninger og skoler. (1)

 • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne. Aktiviteten måles i antal platforme.

70 % af underviserne får styrket deres entreprenørielle kompetencer (1,2)

 • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Hertil måles undervisningsformens kvalitet og ”OctoSkills” app’en funktionalitet. Målingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser.

Alle partnerskolerne har 20 forløbs-/ undervisningsbeskrivelser caseforløb med entreprenørielle elementer

 • Aktiviteten evalueres af kvalitetsmedarbejder i samarbejde med partnerskolerne og virksomhederne.

 • Aktiviteten måles i antal caseforløb

70% undervisere har indarbejdet entreprenørielle elementer i deres undervisning (med udgangspunkt i forløbsbeskrivelserne)

 • Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Hertil måles undervisningsformens kvalitet og ”OctoSkills” app’en funktionalitet.

 • Målingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser.

10% flere elever deltager i Nordjyske Nyskabere/Company Programme

 • Antallet af elever fra de deltagende skoler, der deltager i NN/CP tælles. Der foretages en progressionsmåling ved opstarten af projektet og fortløbende årligt. Målingen gennemføres af kvalitetsmedarbejderen via et elektronisk surveybaseret redskab, som skolerne i det daglige allerede benytter til undersøgelser.

 

Projektspecifikke effektindikatorer
 • 3% flere nystartede virksomheder (CVR)(fra 3 procentpoint til 6% procentpoint svarende til forøgelse af 60 til 120)

 • 40 flere arbejdspladser

 • Inkluderes ikke i Erhvervsstyrelsens ansøgningsskema, men måles 2 og 5 år efter projektslut via Danmarks Statistik RAS

ERHVERVSSTYRELSENS FOLDER OM EFFEKTMÅL

 

Download Erhvervsstyrelsens folder om hvad effektkæde og indikatorer er, og hvorfor vi skal bruge dem.