TIDSPLAN
 
2017: OPSTART, FORBEREDELSE OG UDVIKLING
 • Partnerskabsmøde og nedsættelse af styregruppe

 • Projektleder ansættes

 • Iværksætterkoordinatorer med kontortid og forankringsfokus ansættes på alle partnerskolerne

 • Udvikling af den webbaserede platform Wix.com

 • Gennemførelse af progressionsmåling i samarbejde med skolerne

 • Projektgrupper nedsættes til udvikling og implementering af aktiviteterne

  • 1. Skabelsen af den entreprenørielle skole

  • 2. Undervisning i entreprenørskab’

 • Sikring af ledelsesinvolvering med min. 1 opstartsworkshop

 

2018-2019: VIDEREUDVIKLING, IMPLEMENTERING OG FORANKRING

 • Sikring af ledelsesinvolvering med 6 artikler med ledelsesvinkel

 • Udarbejdelse af 10 entreprenante forløbs- og undervisningsbeskrivelser

 • Udarbejdelse af 20 entreprenante caseforløb til undervisningen, hvor mindst 5 virksomheder inddrages

 • Facilitering af arbejdsgruppemøder med fokus på vidensdeling for undervisere med sammenlignelige fag på tværs af skolerne/uddannelserne

 • 84 undervisere bliver rådgivet og modtager sparring og supervision om entreprenant undervisning

 • 84 undervisere benytter ”OctoSkills-app’en til måling af den indflydelse entreprenant undervisning har på eleven

 • 11 hackathons eller iværksætter crash-courses afholdes med 1.680 elever, hvor mindst 5 virksomheder inddrages

 • 840 elever deltager i undervisning med større entreprenant fokus

 • Gennemførelse af progressionsmåling i samarbejde med skolerne

2019-2020: VIDEREUDVIKLING, IMPLEMENTERING OG FORANKRING OG AFSLUTNING

 • Facilitering af arbejdsgruppemøder med fokus på vidensdeling for undervisere med sammenlignelige fag på tværs af skolerne/uddannelserne

 • 84 undervisere bliver rådgivet og modtager sparring og supervision om entreprenant undervisning

 • 84 undervisere benytter ”OctoSkills-app’en til måling af den indflydelse entreprenant undervisning har på eleven

 • 10 hackathons eller iværksætter crash-courses afholdes med 1.680 elever, hvor mindst 5 virksomheder inddrages

 • 840 elever deltager i undervisning med større entreprenant fokus

 • 10% af eleverne deltager i Nordjyske Nyskabere/Company Programme

 • Gennemførelse af progressionsmåling i samarbejde med skolerne

 • Udarbejdelse af evaluering og slutrapportering