MØDEDOKUMENTER

Her kan du downloade alle materialer fra projektmøderne, herunder dagsordener, mødebilag og referater mv. Klik på ikonet til venstre for det ønskede bilag for at downloade. 

STYREGRUPPEMØDE #2
11.06.18
Status på første afrapportering, opfølgning på strukturændring, digitalisering af skemaer, projektplatform, simplificerede KPI skemaer, tværgående projektmaterialer, tværinstitutionel inspirationsdag

 
 

INNOVATIONSKICKSTART 
20.09.18
Referat af innovationsseminar inkl. noter fra bearbejdning af de 4 entreprenørielle dimensioner samt links til præsentationer.  

 
 

KOORDINATORMØDE 
07.02.19
Projektfordeling og ledelsesartikler.

             Referat

                  
 

STYREGRUPPEMØDE #5
14.05.19
Projektfordeling, partnerudmeldelse, aktivitetsstatus, økonomisk status, budgetændring.

             Referat

             Præsentation

             Bilagskatalog

                  

 
 

STYREGRUPPEMØDE #6
29.10.19
Aktivitetsstatus, økonomisk status, nyt indikatorskema, inspirationsseminar.

             Referat

             Præsentation

             Bilag

                  

 
 

STYREGRUPPEMØDE #8
02.11.20
Ny projektleder, aktivitetsstatus, økonomisk status, budgetændring, udgifter til slutrapportering.

             

             Referat

              

             Præsentation

             Indikatorskema

             

             Balance før og efter seneste budgetændring

             Budgetscenarier ved evt. budgetændring

                  

 
 

STYREGRUPPEMØDE #7
07.05.20
Aktivitetsstatus, økonomisk status, Coronavirus, budgetændring.

             

             Referat

              

             Præsentation

             Indikatorskema

             Budgetter ved evt. forlængelse

                  

 
 

STYREGRUPPEMØDE #9
26.11.20
Budgetændring, konvertering af inspirationsseminar, udgifter til slutrapportering.

             

             Referat

              

             Præsentation

                     

             Budgetscenarier ved evt. budgetændring

                  

 
 

KOORDINATORMØDE
3.12.20

Decentrale workshops og inspirationskatalog. 

          

             Referat

              

        

                  

 
 

KOORDINATORMØDE
5.11.20

Status og måltal, inspirationsseminar. 

          

             Referat

              

        

                  

 
 

KICKOFF MØDE 
04.01.17
Orientering om socialfonden, Fonden for Entreprenørskab, tilførsel af ressourcer til opkvalificering, effektmål, Den brændende platform, effektkæde, økonomi, parterskabserklæringer   

Dagsorden 

Effektkæde

  

STYREGRUPPEMØDE #1
22.01.18
Projektstatus, strukturændring, gennemgang af platforme, OctoSkills, ansættelse af 8. koordinator  

Dagsorden 
Beslutningsreferat 

Ændringsanmodning 

KOORDINATORMØDE #1
23.01.18
Projektstatus, strukturændring, ekstern konsulent bidrag, procedure for ledelsesartikler, vidensdeling, introduktion til Fonden for Entreprenørskab, introduktion til OctoSkills (effektmåleredskab) 

Dagsorden 
Beslutningsreferat 

Tilbud, PrimusMotor

Spørgsmålspakker, OctoSkills 

Ændringsanmodning


 

Dagsorden 
Beslutningsreferat 
 

KOORDINATORMØDE #2
09.04.18
Projektstatus, digitalisering af skemaer, planlægning af introduktionsworkshop for undervisere, måling af underviserkompetencer, temaer for ledelsesartikler, evaluering af OctoSkills, oprettelse af debatforum 

Dagsorden 

Indikatorskema

Revideret budget 

Præsentation

FFE tilbud, OctoSkills

KPI skema
Beslutningsreferat   
 

Referat

Præsentationer

STYREGRUPPEMØDE #3 
5.11.18
Status på anden afrapportering.  

 
 

Beslutningsreferat

Præsentation