PROJEKTMATERIALER

Under Projektmaterialer kan du finde alle dokumenter og materialer til realiseringen og driften af projektet "Iværksætteri & jobskabelse". Billedet nedenfor viser projektforløbet fase for fase, herunder processen, dokumentationsforpligtelsen og de aktører projektorganisationen er i kontakt med undervejs.

Projekt

Vækstforum

Erhvervs-

styrelsen

Revisor

ANSØGNINGSFASE
OPSTARTSFASE
Projekt kontakter vækstforums sekretariat
Ansøgning skrives og indsendes
Behandler ansøgning
Sender tilsagnskontrakt (eller afslag)
Indkalder til og forbereder 
opstartsmøde
Opstartsmøde
Løbende registrering & dokumentation
PROJEKTFASE
AFSLUTNINGSFASE
Serviceopkald
Opfølgning på 
effektmål
Reviderer og sender videre til sagsbehandler
Kvitterer, godkender & sender penge
Sender halvårligt regnskab
Revisor på kontrolbesøg
Revision og returnering til sagsbehandler
Godkender & 
sender penge
Sender afsluttende regnskab og evaluering
Opfølgning på
effektmål